BMG luôn chủ động bám sát thực tế để hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh, xây dựng đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, không ngừng đổi mới và hoàn thiện phương thức sản xuất, tăng cường khoa học và kỹ thuật hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định uy tín và thương hiệu BMG. Tất cả các chiến lược và mục tiêu mà BMG đề ra nhằm hướng đến giải quyết triệt để nhiệm vụ tạo việc làm, nâng cao đời sống người lao động, làm giàu cho đất nước, đưa BMG trở thành tập đoàn đa lĩnh vực hùng mạnh và dẫn đầu.