Hợp tác xuất khẩu nông sản

stt Phân loại Đặc điểm Sản lượng Khối lượng Đóng gói Mùa vụ Xuất xứ
1 Sầu riêng RI6 Cơm vàng đậm, có hạt, mùi thơm đậm, không sượng, không cháymúi, ngọt và chắc cơm. Đảm bảo chín, không bị non Trên 500 tấn/tháng 2-4kg (loại cao cấp), 1.8-5.5kg (loại 1), dưới 1.8kg và trên 5.5kg(loại 2) 8kg hoặc 17kg/thùng hoặc theo yêu cầu khách hàng Quanh năm Bình Phước, Đồng Nai, Bến Tre, Tiền Giang, Cần Thơ
2 Sầu riêng MonThong Cơm vàng nhạt, hạt lép, không sượng, không cháy múi, mùi thơmđặc trưng, ngọt béo và nhão cơm. Đảm bảo chín, không bị non Trên 300 tấn/tháng 2-4kg (loại cao cấp), 1.8-5.5kg (loại 1), dưới 1.8kg và trên 5.5kg(loại 2) 8kg hoặc 17kg/thùng hoặc theo yêu cầu khách hàng Quanh năm Đaklak, Bình Phước, Đồng Nai, Bến Tre, Tiền Giang, Cần Thơ
3 Xoài cát chu Vỏ vàng hoặc xanh, ngọt thanh, mùi thơm đậm và đặc trưng,không giòi đục quả Hơn 100 tấn/tháng Trên 300gr (Loại 1), 200-300gr (Loại 2) Bao xốp, 20-35kg/sọt hoặc theo yêu cầu khách hàng Quanh năm Cao Lãnh (Đồng Tháp)
4 Xoài cát hòa lộc Vỏ vàng hoặc xanh, ngọt thanh, mùi thơm đặc trưng, không giòi đục quả Hơn 10 tấn/tháng Trên 400gr (Loại 1), 300-400gr (Loại 2) Bao xốp, 20-35kg/sọt hoặc theo yêu cầu khách hàng Quanh năm Cao Lãnh (Đồng Tháp)
5 Thanh Long ruột trắng Vỏ đỏ, da bóng láng (dưới 5% nám), ruột trắng, ngọt thanh, mùi thơm đặc trưng Hơn 100 tấn/ tháng Trên 400gr (Loại 1), dưới 400gr (Loại 2) 20kg/rổ hoặc theo yêu cầu khách hàng Quanh năm Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bình Thuận
6 Thanh Long ruột đỏ Vỏ đỏ, da bóng láng (dưới 5% nám), ruột đỏ, ngọt đậm thanh, mùi thơm đặc trưng Hơn 200 tấn/ tháng Trên 250gr (Loại 1), dưới 250gr (Loại 2) 20kg/rổ hoặc theo yêu cầu khách hàng Quanh năm Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long
7 Vũ sữa bơ hồng Vỏ mỏng hồng xanh nhạt, ruột trắng hồng, ngọt đậm thanh, mùi thơm đặc trưng, không sượng, không giòi đục quả Hơn 50 tấn/tháng Trên 350gr (Loại 1), 100-350gr (Loại 2) 10-15kg/thùng hoặc theo yêu cầu khách hàng Tháng 10 – tháng 2 Sóc Trăng, Cần Thơ, Tiền Giang
8 Vú sữa lò rèn Vỏ dày trắng xanh nhạt, ruột trắng, ngọt thanh, mùi thơm đặc trưng Hơn 50 tấn/tháng Trên 200gr (Loại 1), dưới 200gr (Loại 2) 10-15kg/thùng hoặc theo yêu cầu khách hàng Tháng 11 – tháng 3 Sóc Trăng, Cần Thơ, Tiền Giang
9 Bưởi da xanh Vỏ mỏng xanh, ruột hồng, ngọt thanh, mùi thơm đặc trưng Hơn 100 tấn/tháng Từ 1.2 -1.8kg (Loại 1), 0.9-1.1kg và trên 1.8kg (Loại 2) Theo yêu cầu khách hàng Quanh năm Bến Tre, Tiền Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Đông Nam bộ
10 Bưởi năm roi Vỏ mỏng vàng xanh, ruột trắng, ngọt thanh, mùi thơm đặc trưng Hơn 50 tấn/tháng Từ 1.2 -1.8kg (Loại 1), 0.9-1.1kg và trên 1.8kg (Loại 2) Theo yêu cầu khách hàng Tháng 11 – tháng 3 Vĩnh Long, Sóc Trăng, Hậu Giang
11 Cam xoàn Vỏ màu xanh vàng, ngọt thanh, không sượng, không khô múi, ít hạt, mùi thơm đặc trưng Hơn 20 tấn/tháng 5-8 trái/kg (Loại 1), 2-4 trái/kg (Loại 2) 20-35kg/sọt hoặc theo yêu cầu khách hàng Quanh năm Đồng Tháp, Cần Thơ
12 Cam xành Vỏ màu xanh, ngọt thanh, không sượng, không khô múi, ít hạt, mùi thơm đặc trưng Hơn 20 tấn/tháng 3-5 trái/kg (Loại 1), 6-9 trái/kg (Loại 2) 20-35kg/sọt hoặc theo yêu cầu khách hàng Quanh năm Lai Vung (Đồng Tháp)
13 Cam mật Vỏ màu xanh, ngọt thanh, không sượng, không khô múi, ít hạt, mùi thơm đặc trưng 10 tấn/tháng 3-5 trái/kg (Loại 1), 6-9 trái/kg (Loại 2) 20-35kg/sọt hoặc theo yêu cầu khách hàng Quanh năm Đồng Tháp, Cần Thơ
14 Quýt Ngọt thanh, không sượng, không khô múi, mùi thơm đặc trưng 10 tấn/tháng (quýt đường), 100 tấn/tháng(quýt hồng) Trên 80gr (Loại 1), 50-80gr (Loại 2) 20-35kg/sọt hoặc theo yêu cầu khách hàng Quanh năm (quýt đường), tháng 1-2 (quýt hồng) Đồng Tháp
15 Mít Thái Vỏ vàng nhạt hoặc xanh, ruột vàng, ngọt thanh, mùi thơm đặc trưng, không sượng, không mủ, không xơ đen. Đảm bảo chín, không non Hơn 50 tấn/tháng Trên 10kg (Loại 1), 5-9kg (Loại 2) Bao giấy cứng từng trái) Quanh năm Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần thơ, Hậu Giang
16 Dứa nữ hoàng Vỏ đỏ xanh, ruột vàng, ngọt thanh, mùi thơm đặc trưng Trên 100 tấn/tháng Trên 1kg (Loại 1), dưới 1kg (Loại 2) Theo yêu cầu khách hàng Quanh năm Tiền Giang, Hậu Giang, Kiên Giang
17 Nhã Vỏ mỏng vàng nhạt, ruột trắng, cơm dầy, ngọt thanh, mùi thơm đặc trưng Hơn 20 tấn/tháng 3cm (Loại 1), 2cm (Loại 2) 20kg/sọt hoặc theo yêu cầu khách hàng Quanh năm ĐBSCL
18 Chôm chôm Vỏ mỏng đỏ tươi, ruột trắng, cơm dầy, ngọt thanh, mùi thơm đặc trưng Hơn 30 tấn/tháng 5cm (Loại 1), 4cm (Loại 2) 20kg/sọt hoặc theo yêu cầu khách hàng Tháng 6 – tháng 2 Bến Tre, Tiền Giang, Cần Thơ, Trà Vinh
19 Chanh Leo Vỏ mỏng màu tím hoặc vàng xanh, mùi thơm đặc trưng Hơn 20 tấn/ tháng Dưới 12 trái/kg (loại cao cấp), 12-15 trái/kg (loại 1), trên 15 trái/kg (loại 2) 20kg/sọt hoặc theo yêu cầu khách hàng Tháng 9 – tháng 2 Miền Đông, Tây Nguyên
20 Măng cụt Vỏ mỏng màu tím nhạt, ngọt thanh, không mủ, không sượng, ít hạt, mùi thơm đặc trưng Hơn 20 tấn/ tháng Dưới 10 trái/ kg (loại 1), trên 10 trái/kg (loại 2) 20kg/sọt hoặc theo yêu cầu khách hàng Tháng 5 – tháng 8 ĐBSCL, Đông Nam Bộ
21 Mân an phước Vỏ màu đỏ, ngọt thanh, không giòi đục quả, nhiều nước, ít hạt, mùi thơm đặc trưng Hơn 50 tấn/tháng 9-14 trái/kg (Loại 1), trên 14 trái/kg (Loại 2) 20kg/thùng hoặc theo yêu cầu khách hàng Quanh năm Tiền Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Sóc Trăng
22 Mận hồng đào đá Vỏ màu đỏ xanh, ngọt thanh, không giòi đục quả, ít nước, ít hạt, mùi thơm đặc trưng Hơn 10 tấn/tháng  9-14 trái/kg (Loại 1), trên 14 trái/kg (Loại 2) 20kg/thùng xốp hoặc theo yêu cầu khách hàng Quanh năm Tiền Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Sóc Trăng
23 Ổi Nữ Hoàng Vỏ màu xanh trắng, giòn, ngọt thanh, không giòi đục quả, ít hạt, mùi thơm đặc trưng Hơn 20 tấn/tháng Trên 200gr (Loại 1), 100-200gr (Loại 2) 10-15kg/thùng xốp hoặc theo yêu cầu khách hàng Quanh năm Sóc Trăng, Cần Thơ, Tiền Giang
24 Sapo lồng mứt Ngọt thanh, không giòi đục quả, mùi thơm đặc trưng Hơn 20 tấn/tháng Trên 130gr (Loại 1), dưới 130gr (Loại 2) 20-35kg/sọt hoặc theo yêu cầu khách hàng Quanh năm Tiền Giang
25 Dưa lưới Ngọt thanh, mùi thơm đặc trưng Hơn 20 tấn/tháng Trên 1.2kg (Loại 1), dưới 1.2 kg (Loại 2) 20-35kg/sọt hoặc theo yêu cầu khách hàng Quanh năm ĐBSCL
26 Dưa Hấu Ngọt thanh, có cát, mùi thơm đặc trưng Hơn 30 tấn/tháng Trên 1.2kg (Loại 1), dưới 1.2 kg (Loại 2) 20-35kg/sọt hoặc theo yêu cầu khách hàng Quanh năm ĐBSCL
27 Đu đủ Ngọt thanh, không mủ, mùi thơm đặc trưng Hơn 30 tấn/tháng Trên 1kg (Loại 1), dưới 1 kg (Loại 2) 20-35kg/sọt hoặc theo yêu cầu khách hàng Quanh năm Đồng Tháp, Cần thơ, Sóc Trăng
28 Dâu hạ châu Ngọt thanh, không mủ, mùi thơm đặc trưng Hơn 10 tấn/ tháng Theo yêu cầu khách hàng Tháng 6 – tháng 8 Phong Điền (Cần Thơ)