TƯ VẤN MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn cho Bên mua hoặc Bên bán xuyên suốt quá trình giao dịch và sau giao dịch.

Chúng tôi luôn sát cánh với khách hàng để chuyên nghiệp hóa quá trình Bán nhằm đưa ra những điều khoản có lợi nhất cho họ. Thế mạnh trong dịch vụ tư vấn bên bán của chúng tôi bao gồm:

Gia tăng giá trị doanh nghiệp

Ngay cả với những ngành nghề không thuộc chuyên môn của mình, chúng tôi vẫn có thể thu hút thành công các nhà đầu tư chiến lược cho khách hàng. Việc chúng tôi tiếp cận nhà đầu tư bên ngoài để giới thiệu cơ hội đầu tư không những không ảnh hưởng đến sức mạnh đàm phán của chủ sở hữu, mà còn giúp chủ sở hữu gia tăng giá trúp chủ sở trong quá trình đàm phán nhờ sự điều phối hiệu quả của một bên thứ ba và nhờ động lực từ cạnh tranh của nhiều nhà đầu tư tiềm năng.

Hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đàm phán bán

Một trong những sai lầm cơ bản nhất của Bên Bán là luôn để Bên Mua dẫn dắt quá trình Bán và thụ động tìm kiếm giải pháp/câu trả lời cho các thắc mắc của Bên Mua. Đó không phải là cách tốt nhất!

Với sự giúp đỡ của chúng tôi, Ban lãnh đạo Bên bán có thể chủ động kiểm soát được toàn bộ quá trình giao dịch một cách hợp lý nhất và cạnh tranh nhất.