Vựa muối lớn nhất Bình Thuận cung cấp muối các loại số lượng lớn với nhiều loại như sau:
– Muối trãi bạc: Tùy theo từng loại
+ Loại hạt to, trắng đều
+ Loại hạt nhỏ, trắng
– Muối đất: Tùy theo từng loại
+ Loại trắng hạt to
+ Loại trắng hạt nhỏ
+ Loại muối thường